Budowa boiska do koszykówki zakończona

2 listopada 2011 r. dokonano odbioru technicznego inwestycji Centrum Kultury w Czarnym Borze, dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. „Budowa boiska w Czarnym Borze”. Boisko do koszykówki z nawierzchnią typu  ELTAN EPDM powstało przy budynku Szkoły Podstawowej w Czarnym Borze.  Całkowita wartość inwestycji wynosiła  285 912,84 zł brutto. Dofinansowanie w…

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – Budowa boiska w Czarnym Borze

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuję ,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska w Czarnym Borze”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę…

Czytaj dalej