OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Centrum Kultury w Czarnym Borze Informuje, że w wyniku  rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska w Czarnym Borze”, podpisano umowę z Wykonawcą: DAWAR Sport Sp. z o.o., ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań.
Cena najkorzystniejszej oferty: 283 944,84 zł.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 215109-2011.

 

p.o. Dyrektora
Centrum Kultury
/ –  /
Renata Chruszcz

Załączniki: Ogłoszenie o zawarciu Umowy

Komentowanie jest wyłączone