Zespół Ludowy “Grzędowianki”

 08.03.1987 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grzędach powstał Zespół Ludowy „Grzędowianki”, którego założycielką i kierowniczką była Pani Janina Łaciak. W chwili powstania liczył dwanaście pań jednak w miarę pływu czasy zainteresowanie zespołem rosło jak i  liczba uczestników. W tym czasie funkcję instruktora pełniła Pani Aniela Pacyna. Następcą jej był Pan Jarosław Janik, który współpracował z zespołem przez 21 lat. Od 2009 roku instruktorem jest Pan Krzysztof Muras.

Zespół liczy 14 kobiet, których wspólnym zainteresowaniem jest muzyka ludowa. Występują na wszystkich imprezach cyklicznych takich jak: ,, Dzień kobiet”, ,,Dzień matki i ojca”, ,, Dzień strażaka”, ,, Dzień babci i dziadka”, święto pieroga, bierze udział w obchodach świąt państwowych, rocznicowych,kościelnych, przeglądach piosenek ludowych i festiwalach międzynarodowych.

Zespół nagrał audycję do Polskiego Radia Wrocław 3 razy: 1998r/2000r/2011r i zajął tam drugie miejsce na liście przebojów. W 1998 roku zespół odwiedziła redaktorka PRW Pani Staniszewska a w 2000 pani redaktor Małgorzata Majeran-Kokot.

W czerwcu 2012 roku zespół Grzędowianki obchodził 25-lecie istnienia.

ZAPRASZAMY DO WYNAJĘCIA ZESPOŁU NA KONCERTY (BIESIADY, DOŻYNKI, FESTYNY ITP)

Więcej informacji pod nr tel (74) 8479618 lub email: ck@ck.czarny-bor.pl

CCI20140522_0013 CCI20140522_0014 CCI20140522_0015 CCI20140522_0016  grzedowianki 9 CCI20140522_0017grzędowianki grzędowianki3 grzędowianki5 grzędowianki8 grzędowianki 2 grzędowianki 4 grzędowianki 6 grzędowianki 7 grzędowianki 11                                                                  gzrędowianki10

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone