Zakończenie realizacji projektu wspartego przez LGD Kwiat Lnu

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze od marca do sierpnia 2020 r. realizowała projekt pt. „Czarnoborskie kapliczki i pomniki” w ramach programu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego – miejsca odtworzenia krajobrazu kulturowego wsi”. Na realizację zadania B+CK otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł.
W ramach zadania uporządkowany został teren wokół Kapliczki Matki Boskiej Częstochowskiej (dawniej Ildefonsa) w Borównie, kapliczki Św. Anny w Witkowie oraz fragment Zespołu Pałacowo-Ogrodowego Czettritzów, na terenie którego znajdują się pomniki nagrobne rodziny von Portatius. W wymienionych miejscach zamontowane zostały tablice turystyczne, ławki spełniające również funkcję stojaków do rowerów, a przy kapliczkach posadzono ozdobne krzewy. Symboliczne podsumowanie projektu odbyło się podczas Mszy Św. w Kapliczce Św. Anny 26 lipca br. w której udział wzięli zarówno mieszkańcy jak również Wadze Gminy.

Projekt realizowany w ramach: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Komentowanie jest wyłączone