OGŁOSZENIE

 Biblioteka +Centrum Kultury w Czarnym Borze informuje o zamiarze sprzedaży:

Zbiornik 2000 l po oleju opałowym (RTH WERKE GMBH 0-35232Dautphetal) 2 sztuki

Stan: używany

Cena wywoławcza: 400 zł brutto za sztukę.

Wartość postąpienia ustala się na kwotę 50,00 zł.

Kryterium oceny ofert:

Sprzedający będzie się kierował przy wyborze oferty kryterium: najwyższa cena. 

Informacje:

Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze (sekretariat)

ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór

tel. 74 844 04 54 wew. 22

Oferty kupna do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 16:00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 

B+CK zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Komentowanie jest wyłączone