Wyposażenie świetlic na terenie Gminy Czarny Bór.

           Centrum Kultury w Czarnym Borze przystąpiło do Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

         W ramach operacji  wyposażono 5 świetlic na terenie Gminy Czarny Bór, w miejscowościach: Borówno, Czarny Bór, Grzędy , Jaczków i Witków. Każda ze  świetlic została wyposażona  w:  konsolę Xbox  wraz z grami, gry planszowe- 6 szt., telewizor  LCD , grę zręcznościową  „ Piłkarzyki”. 

           Ponadto do Świetlicy w Witkowie i Czarnym Borze została zakupiona gra zręcznościowa  AIR HOCKEY. Stół do tenisa stołowego zakupiono do   świetlicy Jaczków i Borówno.

           Natomiast do Świetlic w Czarnym Borze, Witkowie, Jaczkowie i Grzędach zakupiono namioty ( pawilony) , które będą wykorzystywane przy organizacji imprez świetlicowych i zajęć plenerowych.

      Doposażenie świetlic ma na celu stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Czarny Bór optymalnych warunków do nauki i rozrywki. Świetlice pełnią niezwykle istotną rolę w lokalnych społecznościach. Są one miejscem gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas, ale ich funkcjonowanie sprzyja także integracji międzypokoleniowej. Dlatego tak ważne jest wykreowanie, możliwie najdogodniejszych warunków, które ułatwią podopiecznym świetlic dostęp do pomocy naukowych i nowoczesnego sprzętu.

             Kwota dofinansowania 25 000 zł.  Wartość  zadania 43 126,25 zł brutto.

  

 

Komentowanie jest wyłączone