Senioralna Akademia Kultury

Projekt Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze z dofinansowaniem Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” na „Senioralną Akademię Kultury.
 
Czek na realizację zadania z rąk Prezesa WSSE Invest Park – Piotra Wojtyczki, Ministra – Michała Dworczyka oraz Grzegorza Macko – Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego odebrała Katarzyna Bernaś Dyrektor B+CK wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze z Klaudią Kasprzyk – starościną UTW na czele.
Serdecznie dziękujemy Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” – Partner Strategiczny „Senioralnej Akademii Kultury”.
Senioralna Akademia to cykl wydarzeń kulturalnych i zajęć wspierających aktywność i dobrostan psychofizyczny seniorów. Będą to m in. dwa wyjątkowe koncerty kameralne – spotkania z muzyką klasyczną. Poszerzy się też oferta Uniwersytetu III Wieku w Czarnym Borze o ciekawe wykłady z różnych dziedzin nauki i sztuki oraz o cykliczne zajęcia gimnastyczne z fizjoterapeutą, wspierające zdrowie i aktywność osób w wieku 60+.
Dyrektor B+CK oraz przedstawiciele KGW odbierają czek od Prezesa WSSE Invest-Park Prezes WSSE Invest-Park otrzymuje upominek od Dyrektora B+CK Wszyscy beneficjenci z czekami przekazanymi przez WSSE Invest-Park

Komentowanie jest wyłączone