PODSUMOWANIE PROJEKTU DLA SENIORÓW

       Śpiewająco zakończył się projekt „ O finansach … w bibliotece”, który od listopada br. realizowany był w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze. Spotkanie wieńczące projekt odbyło się we wtorek, 3 grudnia i było nie tylko okazją do podsumowania kursu ale też wymiany doświadczeń. Projekt edukacyjny Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim skierowany był do bibliotek i ich użytkowników wieku 50+ z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Jego celem było umożliwienie dorosłym czytelnikom skorzystanie z nowej oferty, jaką jest edukacja z zakresu finansów osobistych.

W czarnoborskiej bibliotece zorganizowano szkolenia dla 20 uczestników. Przez cały listopad seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarki (panie Agnieszkę Kramarczyk i Elżbietę Karbowską) poznając szeroki zakres tematów związanych z finansami. Przy kawie i małym poczęstunku uczestnicy warsztatów dzielili się swoimi spostrzeżeniami, chwalili wykorzystaniem nowej wiedzy w praktyce. Dla niektórych udział w projekcie był również pierwszą przygodą z komputerem, tym bardziej cieszyli się z nowo nabytych umiejętności. Udział w projekcie miał dla seniorów nie tylko wymiar edukacyjny – ale też społeczny, był doskonałą okazją do wyjścia z domu i miłego spędzenia czasu w bibliotece. Uczestnicy zajęć bardzo pozytywnie ocenili organizowane szkolenie i już pytali o następną edycję. Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia kursu oraz mały prezent- książkę pt. „Sprawny umysł. Aktywności wspomagające funkcje poznawcze w wieku senioralnym”. Czarnoborscy seniorzy szybko przejrzeli zawartość książki, w której oprócz cennych porad znalazł się też mini śpiewnik, więc już po chwili uczestnicy zajęć gotowi byli do wspólnego odśpiewania piosenki „Upływa szybko życie”. Była to niezapomniana chwila więc zarówno bibliotekarkom prowadzącym kurs, jak  i uczestnikom projektu trudno było się rozstać. 

Komentowanie jest wyłączone