Świetlica w Grzędach zaprasza na zajęcia w styczniu!!!

5.01 Życie zwierząt leśnych w zimie; zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie lub szkicowanie zwierząt. W świecie zimowych bajek. Rozmawiamy
i malujemy sceny z bajek. Wieczór kolęd i pastorałek.
7.01 Bezpieczeństwo podczas zabaw na śniegu. Zabawy ruchowe, rzucanie śnieżkami do celu. Układanie puzzli na czas. Kalambury dla dzieci. Prace z kolorowego papieru – origami.
8.01 „W zdrowym ciele zdrowy duch”- ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zajęcia plastyczne – rysunek „Zimowy pejzaż”. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci. Indywidualne rozmowy z wychowawcą.
12.01 Próba wierszy i piosenek z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajające ciekawość świata – czytanie książek, gry dydaktyczne i edukacyjne.
13.01 Wykonywanie ozdób techniką decupage. Karaoke – śpiewanie indywidualne i zbiorowe. Rozgrywki ping-pongowe.
14.01 Zajęcia dla dorosłych – najlepsze przepisy: „Jak jeść zdrowo i nie przytyć”? Gry planszowe i stolikowe dla dzieci i młodzieży.
15.01 Próba wierszy i piosenek z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Zabawy na śniegu – konkurs na śniegową rzeźbę. „Godzina” na samokształcenie, pomoc w odrabianiu lekcji.
19.01 Przygotowywanie kartek z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Śpiewanie i słuchanie zimowych piosenek. Wykonywanie do nich prac plastycznych – technika dowolna.
20.01 Próba wierszy i piosenek z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Gry planszowe i stolikowe dla dzieci i młodzieży.
21.01 Przygotowywanie laurek z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka. Zajęcia integracyjne – „Poznaj siebie – szanuj innych”. Turniej warcabowy. Prace z kolorowego papieru – origami
22.01 Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka w Centrum Kultury w Czarnym Borze.
26.01 Konkurs na największego bałwana śniegowego. Układanie puzzli na czas. Konkurs zgaduj-zgadula dla dzieci i młodzieży.
27.01 Konkurs wierszy i piosenek o tematyce zimowej. Zimowy turniej tenisa stołowego – gra na punkty.
28.01 Piesza wycieczka po okolicy. Rysujemy zimowy krajobraz. Śpiewanie piosenek karaoke. Prace z kolorowego papieru – origami.
29.01 Film na DVD. Dyskusja na temat obejrzanego filmu. Pogadanka o używkach i ich szkodliwym wpływie na organizm młodych ludzi.

Na zajęcia zaprasza instruktor Zofia Bernadyn

Komentowanie jest wyłączone