Muzycznie i lirycznie

Wczoraj 10.02.2011 r. w Galerii w CK odbył się wernisaż wystawy Barbary Malinowskiej pt. „Zilustrowano”

Barbara Malinowska jest człowiekiem renesansu, maluje, pisze poezję i fotografuje, wczoraj czytała również swoje wiersze. Mariusz Kutek śpiewał poezję Basi. Cieszy fakt zainteresowania taką formą sztuki. Na wernisażu byli Wójt Gminy Adam Górecki, Sekretarz Tomasz Gromala i dość licznie stawili się radni Agnieszka Wtorek, Katarzyna Rolka, Henryka Wyszowska, Jarosław Buzarewicz oraz Arkadiusz Wodziak.

Komentowanie jest wyłączone