II Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych GaleriON 2013r

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

i Stowarzyszenie MOTYL na rzecz Integracji i Aktywności Artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy współpracy z WTZ Stowarzyszenia Rodziców, Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, Domem Kultury w Górze, Kłodzkim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Strzelińskim Domem Kultury

Zapraszają do udziału w

II DOLNOŚLĄSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GaleriON 2013

POD HONOROWYM PATRONATEM RADOSŁAWA MOŁONIA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

CEL:  Promocja wytworów i produkcji artystycznych niepełnosprawnych twórców z DOLNEGO ŚLĄSKA oraz wyszukanie osób szczególnie uzdolnionych.

I ETAP – Komisja dokonania wyboru prac na podstawie nadesłanych elektronicznie:

·         Prac plastycznych (1praca – w formie skanu lub fotografii zamienionej na plik JPG). Prace plastyczne obejmują także formy przestrzenne: rzeźba, konstrukcja i in. Przy opisie należy podać wymiary oryginału pracy – zalecany format A4 – A3)

·         Fotografii (1-3 w formie JPG). Zalecany format oryginałów 18×27

·         Prac literackich własnych/wiersz lub proza/ – 1 plik tekstowy w objętości nie więcej niż 1 strona (A4)

·         Prezentacji muzycznych i wokalnych: jeden utwór, piosenka (nagranie plik MP3, może być bez akompaniamentu)

·         Recytacji: 1 utwór wierszem lub prozą (autor dowolny), nie dłuższy niż 60 sek.

·         Etiudy tanecznej (solo, duet, formacja) – nagranie video do 80 sek.

·         Małe formy teatralne – zapis fragmentu do 150 sek.

Prace/utwory opisane w sposób następujący: placówka, imię i nazwisko i wiek autora, tytuł pracy/utworu, osoba pilotująca (adres e-mail, telefon), należy wysłać do 15 maja 2013r. na adresy odpowiednie dla placówek i organizacji z regionu dawnego województwa:

·         Jeleniogórskiego galerion1@gmail.com (powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, jaworski, złotoryjski, lwówecki, lubański, bolesławiecki, zgorzelecki),

·         Legnickiego galerion2@gmail.com (głogowski, lubański, polkowicki, legnicki, górowski)

·         Wałbrzyskiego galerion3@gmail.com (wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki)

·         Wrocławskiego galerion4@gmail.com (wrocławski, średzki, wołowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński).

II ETAP – Przygotowanie wystaw i koncertów w 4 regionach Dolnego Śląska.

Po dokonaniu przez Komisję wyboru prac osoby pilotujące zostaną poproszone o wysłanie oryginałów wytypowanych prac do regionalnych biur projektu (adresy w terminie późniejszym). Wskazani przez Komisję Artystyczną uczestnicy przeglądu zostaną zaproszeni w czerwcu na otwarcie wystaw w wytypowanych galeriach regionalnych i na uroczyste koncerty, gdzie zaprezentują swoje talenty. Publiczna prezentacja wierszy (prozy) może odbyć się w wykonaniu własnym (autorskim) lub recytatora.

III ETAP – Wystawa i koncert finałowy.

Komisja artystyczna po obejrzeniu oryginałów prac i wysłuchaniu prezentacji słownych, teatralnych, wokalnych i tanecznych „na żywo” wytypuje najciekawsze dzieła do wystawy i koncertu FINAŁOWEGO (na przełomie września października 2013r.). Finał odbędzie się we Wrocławiu. Zakwalifikowani wykonawcy piosenek i utworów muzycznych zostaną zaproszeni na próbę i konsultacje z zespołem muzycznym w dniu poprzedzającym finał (Ew. z noclegiem). Pozostali wykonawcy spotkają się na próbie generalnej w dniu finału.

Finałowe prace i nagrania zostaną opublikowane także na płycie multimedialnej DOLNOŚLĄSKI GaleriON 2013.

tel. kontaktowy 668267464

Komentowanie jest wyłączone