FINAŁ KONKURSU POWIATOWEGO ” KRUSnal” W NASZEJ PLACÓWCE

9 listopada 2017 roku w Centrum Kultury w Czarnym Borze odbył się powiatowy finał konkursu „Bezpieczny KUSnal” i rozdanie wartościowych nagród, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Lasy Państwowe.
„Celem konkursu jest kształtowanie świadomości dotyczącej zagrożeń w gospodarstwie rolnym, a także wypracowanie zachowań, dzięki którym będzie rzadziej dochodziło do wypadków z udziałem dzieci”- telewizja DAMI.

Do udziału w konkursie na szczeblu powiatowym przystąpiło 40 uczestników (z klas 4-6) z 10 szkół z powiatu wałbrzyskiego oraz kłodzkiego. 
Dziesięcioro uczniów dostało się na szczebel wojewódzki, który odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu. Warto zaznaczyć, że na 10 osób przechodzących do następnego etapu, 4 to mieszkańcy Gminy Czarny Bór.
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę.

A my cieszymy się, że mogliśmy być gospodarzem powiatowego finału konkursu i gościć tyle wspaniałych osób m.in. Pana Bartłomieja Grzegorczyka – kierownika PT KRUS Oddział w Wałbrzychu, Pana Dariusza Klimka – nadinspektora pracy oraz kierownika Państwowej Inspekcji Pracy w Wałbrzychu, Pana Dariusza Kolubkę – dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu i wielu innych.

 

Komentowanie jest wyłączone