DWA TYGODNIE WAKACJI JUŻ ZA NAMI

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze jak co roku umila dzieciom spędzanie czasu wolnego od nauki organizując codzienne dla nich zajęcia. Oferta jest różnorodna – prowadzone są zajęcia kulinarne, plastyczne, wyplatania z wikliny, tworzenia balonowych zwierząt i innych postaci , seanse filmowe, wycieczki do Zagórza – rejs statkiem, zabawy w Małpim Gaju, gra      w kręgle i do Wrocławia do Parku rozrywki Loopy’s World. Rozpoczęto również realizację projektu dofinansowanego z MKiDN „Wakacje z Narnią”.

Komentowanie jest wyłączone