DRODZY CZYTELNICY, WAŻNA INFORMACJA!!!

Już od jutra (6 maja br. środa) częściowo wznawiamy pracę Biblioteki +Centrum Kultury w Czarnym Borze.
Ze względów sanitarno-epidemiologicznych Biblioteka czynna będzie wyłącznie w zakresie wypożyczania i zwrotów książek w godz. 10.00 – 17.30 (przerwy na dezynfekcje: 11.30 – 12.00, 13.30 – 14, 15.30 -16) sobota – nieczynna.

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju oraz rekomendacjami Biblioteki Narodowej prosimy do stosowania się poniższych zasad korzystania:

  • Do Biblioteki wchodzimy bezpośrednio z zewnątrz, drzwiami od strony ulicy.
  • W bibliotece może przebywać trzech czytelników, jeden przy stanowisku do wypożyczeń, dwoje oczekujących. Pozostali czytelnicy w tym czasie powinni pozostać na zewnątrz z zachowaniem zalecanego dystansu.
  • Czytelnicy są zobligowani do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych lub użycia płynu dezynfekcyjnego, umieszczonego przy wejściu do biblioteki.
  • Wypożyczenia odbywają się bez wolnego dostępu do półek dla czytelników.
    Zbiory wybierają i podają czytelnikom wyłącznie bibliotekarze.
  • Ze względu na konieczność poddawania zwrotów kwarantannie i tym samym okresowym wyłączenia ich z obiegu Czytelnik jednorazowo będzie mógł wypożyczyć maksymalnie 3 książki i 3 płyty.
  • Zamknięta do odwołania zostaje czytelnia (czasopisma), sala komputerowa i stanowiska komputerowe dla czytelników. Zawieszone zostają usługi ksero. Nie udostępnia się czytelnikom toalet.
  • Anulowane są wszystkie kary za przetrzymanie zbiorów. Termin ponownego ich naliczania zostanie określony w późniejszym czasie (po konsultacjach z bibliotekarzami).

 

Komentowanie jest wyłączone