Czarnoborskie Dożynki Gminno-Powiatowe uzyskały dofinansowanie z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A

To już ostatnie dni dożynkowych przygotowań. We wszystkich sołectwach Gminy Czarny Bór praca wre, wiją się wieńce, szykują się pierogi, a my spieszymy z dobrymi wieściami – Czarnoborskie Dożynki Gminno-Powiatowe uzyskały dofinansowanie z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Pięknie dziękujemy za okazane wsparcie.

Komentowanie jest wyłączone