Zapraszamy w marcu na zajęcia do świetlicy w Grzędach !!! :-)

KALENDARZ ZAJĘĆ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GRZĘDACH
MIESIĄC- MARZEC 2016 R.
Data Rodzaj zajęć
1.03 Rozmawiamy o higienie osobistej, „jak cię widzą, tak cię piszą”. Zabawa ruchowa; stoimy przed lustrem i mówimy o swoim wyglądzie. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.
2.03 Zwrócenie uwagi na zmiany, które zachodzą w krajobrazie; zilustrowanie przyrody na kartonie np. szare niebo. Kalambury dla dzieci.
3.03 Dzieci przygotowują kartki (laurki) z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, wydzieranki z kolorowego papieru, kwiaty we flakonie – wykonane prace mają na celu kształtowanie sprawności manualnej dzieci. Gimnastyka przy muzyce. Rozmowy indywidualne z dziećmi.
4.03 Układanie puzzli na czas. Wykonywanie ilustracji do ulubionej książki. Gry
i zabawy ortograficzne.
8.03 Rola kobiety w rodzinie i społeczeństwie – pogadanka. Dzień Kobiet – uroczyste obchody z poczęstunkiem.
9.03 W co bawili się nasi rodzice – gry i zabawy znane z opowieści rodziców
i dziadków. Świetlicowe karaoke
10.03 Słuchamy relaksacyjnej muzyki i przelewamy na papier nasze fantazje z nią związane. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
11.03 Uroczyste obchody Dnia Sołtysa w Centrum Kultury w Czarnym Borze.
15.03 Postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć – uczenie się bycia dla siebie przyjacielem. Zajęcia plastyczno-techniczne. Origami– papierowe ozdoby. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.
16.03 Film na DVD. Dyskusja na temat obejrzanego filmu. Przygotowywanie ozdób na kiermasz wielkanocny.
17.03 Zajęcia dla dorosłych – dzielimy się przepisami na wielkanocne wypieki.
18.03 Rozmowa kształtująca emocjonalny stosunek do przyrody i wrażliwości na jej piękno. Uczymy się robić kwiaty do palmy wielkanocnej. Przygotowujemy ozdoby na kiermasz wielkanocny.
22.03 „Żegnaj Zimo, witaj Wiosno” – dzielimy się wrażeniami z powitania wiosny i wykonujemy „wiosenne” prace plastyczne. Zabawy i gry matematyczne. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.
23.03 Recytacja wierszy i śpiewanie piosenek. Zabawy na świeżym powietrzu. Przypomnienie zasad poprawnego zachowania się
w różnych sytuacjach. Wielkanocny kiermasz w świetlicy.
24.03 Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne i świadomość własnego potencjału. Gimnastyka przy muzyce. Wielkanocny kiermasz w świetlicy.
25.03 Symbolika Wielkiego Piątku. Gry planszowe. Rozmawiamy o naszych sprawach i problemach.
29.03 Wycieczka do lasu. Nauka szacunku do przyrody. Wydzieranie papieru kolorowego i naklejanie „pierwszych wiosennych kwiatów” (zawilec, pierwiosnek, sasanka, krokus itp.).Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.
30.03 Pogadanka o bezpieczeństwie na drodze. Dzieci robią znaki drogowe – rysują na kartonie, lepią z plasteliny. Malowanie farbami. Wiosenne porządki wokół nas. Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie miejsc, w których się bawimy, w których jesteśmy.
31.03 Jak radzimy sobie w trudnych sytuacjach? – pogadanka. Gry
i zabawy matematyczne. Znaczenie sportu dla zdrowia – rozmowy z dziećmi.

Na zajęcia zaprasza instruktor Pani Zofia Bernadyn :-)

Komentowanie jest wyłączone