UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W CZARNYM BORZE

Drodzy Seniorzy
Osobom starszym po przejściu na emeryturę coraz częściej nie wystarczają zwykłe domowe obowiązki i chcą nadal aktywnie i twórczo spędzać czas wolny. Dla tego idealnym miejscem do rozwijania Państwa potencjału intelektualnego będzie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnym Borze, który poprzez zajęcia edukacyjne, aktywizację ruchową, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, pobudzanie do twórczej aktywności, wprowadzi osoby starsze w nowy, ciekawy, a zarazem pełen wyzwań okres jesieni życia. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnym Borze nauczy Państwa właściwego wykorzystania czasu wolnego, poszukuje bowiem form przeciwdziałania monotonii życia na emeryturze. Zajęcia przyniosą radość i zadowolenie, umożliwią zdobywanie nowych kompetencji. Spotkania dadzą nie tylko wiedzę ale przede wszystkim wsparcie psychiczne, wyzwolą siły, ułatwią znalezienie przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.

Komentowanie jest wyłączone