Świetlica w Jaczkowie zaprasza na zajęcia w STYCZNIU 2013R.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO – OŚWIATOWYCH

ORGANIZOWANYCH W ŚWIETLICY W JACZKOWIE

STYCZEŃ 2013

 

Lp.

 

 

Data

 

Rodzaj zajęć

1.

14.01

Zajęcia organizacyjne. Tworzymy samorząd świetlicowy – wszyscy jesteśmy współgospodarzami świetlicy. Nawiązanie i zacieśnienie kontaktu z dziećmi. Przygotowanie sali świetlicowej do zajęć. Zajęcia i zabawy indywidualne.

2.

16.01

Wykonywanie prac plastycznych w tematyce zimowej. Dekoracja sali świetlicowej w zimowym klimacie. Wykonanie planszy z regulaminem świetlicy. Rozmowa na temat potrzeb i oczekiwań dzieci.

3.

18.01

Dla babuni i dziadziusia. Życzenia pisane i malowane. Laurka – wycinanka z kolorowego papiery dla babci i dziadka. Zwrócenie uwagi dzieci na znaczenie Babci i Dziadka w rodzinie . Uwrażliwienie uczestników na potrzeby ludzi starszych.

4.

21.01

Wykonywanie prac japońską techniką składania papieru Orgiami.

Gry i zabawy stolikowe. Kącik pomocy szkolnej.

5.

23.01

Maseczki, czapeczki, kotyliony. Wykonywanie prac plastycznych związanych z karnawałem dowolnymi technikami. Gry i zabawy indywidualne.

6.

25.01

Świetlica na sportowo. Nauka zdrowej rywalizacji, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas zabawy. Świetlicowe rozgrywki w piłkarzyki oraz tenisa stołowego. Kącik pomocy szkolnej.

7.

28.01

Poznajemy najpiękniejsze obiekty architektoniczne w naszej okolicy i ich historię. Wykonywanie prac plastycznych związanych z tematem. Zabawy integracyjne.

8.

30.01

Gry na XBox  – Świetlicowe rozgrywki. Zajęcia indywidualne.

Na zajęcia zaprasza Instruktor-Wychowawca – Justyna Kurek

 

Komentowanie jest wyłączone