Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego o Szkolne Pióro

We wtorkowe przedpołudnie, 27 marca, na auli Gimnazjum w Czarnym Borze odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach zorganizowanego przez Centrum Kultury Konkursu Poetyckiego o Szkolne Pióro pod tegorocznym tytułem „W oczekiwaniu na wiosnę”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Adam Górecki. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy czarnoborskich szkół, nauczyciele oraz członkowie komisji konkursowej, a także wszyscy uczniowie, których prace wpłynęły na konkurs. Na początku głos zabrała Pani Renata Chruszcz, która przybliżyła ideę organizacji konkursu, a także nakreśliła zgromadzonym życiorys zawodowy każdego z członków jury. Następnie Wójt Gminy podkreślił istotną rolę poezji i podziękował wszystkim  uczestnikom za tak liczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży w dwóch kategoriach wiekowych: 10-12 lat i 13-15 lat. W kategorii 10-12 lat prace złożyło 48 uczniów, w tym 3 zostały zdyskwalifikowane. W drugiej kategorii wiekowej – 13-15 lat prace złożyło 11 uczniów i wszystkie zostały zakwalifikowane do konkursu. Oceniając prace komisja brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność treści z tematem, stylistykę, formę oraz subiektywną ocenę wiersza.

W skład komisji konkursowej weszli: Wioletta Wojciechowska-Rybczyńska (dziennikarka, właścicielka Telewizji Dami Wałbrzych), Elżbieta Gargała (poetka, dziennikarka „Tygodnika Wałbrzyskiego”) oraz Krzysztof Kobielec (poeta, autor piosenek, pedagog, polonista).

W imieniu komisji konkursowej odczytała werdykt Pani Elżbieta Gargała, i tak:

 Laureatami konkursu w kategorii wiekowej 10-12 lat zostali:

I miejsce –  Olga Obrzud
II miejsce –  Michał Baraniec
III miejsce – Martyna Konieczna

 Laureatami konkursu w drugiej kategorii wiekowej zostali:

I   miejsce –  Miłosz Homoncik
II miejsce –  Przemysław Fic
III miejsce –  Margareta Poręba

Oprócz tytułowych piór ufundowanych przez Centrum Kultury do zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych trafił sprzęt muzyczny ufundowany przez Wiolettę Wojciechowską-Rybczyńską oraz nagroda specjalna w postaci możliwości przeprowadzenia wywiadu telewizyjnego w TV Dami w Wałbrzychu. Dla laureatów dwóch kolejnych miejsc przewidziano tomiki poezji oraz zestawy długopisów. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a do wszystkich uczestników konkursu powędrowały słodkie upominki w postaci czekolad.

Na zakończenie uroczystości zwycięzcy zaprezentowali napisane przez siebie wiersze i stanęli wraz z członkami jury do pamiątkowego zdjęcia.

Galeria zdjęć:  http://www.czarny-bor.pl/149/Konkurs_Poetycki_o_Szkolne_Pioro/

relacja w TV Dami:   http://www.dami.walbrzych.pl/7,700-mlodzi_pisarze_nagrodzeni.html

 

Komentowanie jest wyłączone