RODZINNY KONKURS FOTOGRAFICZNY „CZARNY BÓR W BARWACH JESIENI”

Rodzinny Konkurs Fotograficzny „Czarny Bór w Barwach Jesieni”

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorem Konkursu jest Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, zwane dalej B+CK
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie gminy Czarny Bór w aurze jesiennej w formie pracy fotograficznej.
2. Praca zgłoszona do konkursu powinna zostać wykonana jesienią 2018 roku.
FORMA PRACY
1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG.
2. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
3. Jeden uczestnik może zgłosić od 1 do 10 fotografii.
4. Fotografie kolorowe, czarno-białe lub w sepii mogą być wykonane w poziomie lub w pionie.
NAGRODY
1.Fundatorem nagród jest B+CK.
2. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca będzie rodzinna sesja zdjęciowa w profesjonalnym studiu zdjęciowym. Za zajęcie II i III miejsca będą nagrody rzeczowe.
3. Wszystkie prace mogą zostać wykorzystane do publikacji tj. kalendarze, pocztówki, foldery, oraz na inne potrzeby B+CK.
ADRESACI KONKURSU
Prace w konkursie są pracami rodzinnymi i mogą je składać dzieci , które są uczniami Gminnego Zespołu Szkolno  -Przedszkolnego w Czarnym Borze.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
1. Zdjęcia oraz ich opis należy złożyć na nośniku elektronicznym ( pendrive, karta pamięci)
w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze.
2. Nośnik ze zdjęciami powinien być opatrzony opisem zawierającym: imię i nazwisko autora,
kontakt telefoniczny, kontakt mailowy oraz rok urodzenia dziecka.
3. Termin przyjmowania zgłoszeń: 19 listopada 2018 r.
4. Do każdej pracy (ponumerowanej) należy dołączyć opis (stworzony w edytorze tekstu np.
Notatnik, Word) zawierający informacje dotyczące:
a) tytułu zdjęcia,
b) daty wykonania,
c) miejsca, gdzie zdjęcie zostało zrobione
ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Informacje o terminie rozstrzygnięcia konkursu zostaną podane po zakończeniu przyjmowania
zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcia dokona Komisja, powolna przez dyrektora B+CK
3. Termin wręczenia nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu.
SPRAWY RÓŻNE
1. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnik potwierdza, że przysługują mu do nadesłanego
zdjęcia wszelkie niezbędne prawa autorskie oraz że prace te nie są obciążone żadnymi prawami,
w szczególności majątkowymi prawami autorskimi na rzecz osób trzecich.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę autora na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i
informacyjnych realizowanych przez B+CK.
3. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Komentowanie jest wyłączone