Projekt Fundacji PZU – „Roztańczony Trójgarb”

W ramach projektu Międzygminny Turniej Tańca „Roztańczony Trójgarb” Stowarzyszenia „Partnerstwo wokół Trójgarbu” finansowanym przez Fundację PZU od września 2012r. do maja 2013r odbywać się będą bezpłatne zajęcia taneczne oraz edukacyjne dla 30 dzieci  i młodzieży z terenu gminy Czarny Bór oraz dla 30 dzieci z gminy Stare Bogaczowice . Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca. W ramach projektu będą prowadzone zajęcia taneczne w roku 2012 1 raz w tygodniu po 1 h zegarowej przez 16 tygodni, natomiast w roku 2013 – 2 razy w tygodniu po 1 h lub 1 raz w tygodniu po 2 h w zależności od możliwości fizycznych i czasowych dzieci uczestniczących w projekcie przez 16 tygodni. W pierwszej części projektu (w roku 2012) będą odbywać się także zajęcia edukacyjne z historii tańca towarzyskiego, rodzajów tańca oraz ciekawostek o tańcu w Polsce i na świecie. Zajęcia będą prowadzone metodą wykładową oraz warsztatową, gdzie dzieci będą zachęcane do aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych. W drugiej części projektu czyli w 2013r. zajęcia odbywać się będą w większym wymiarze czasowym, ponieważ dzieci będą przygotowywać się do udziału w Międzygminnym Turnieju Tańca rozegranym w jednej z gmin. Rozegranie turnieju  zaplanowano na koniec maja/początek czerwca 2013r. na to lokalne wydarzenie zostaną zaproszeni przedstawiciele lokalnych organizacji oraz władz samorządowych, rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie. Każde z dzieci otrzyma w ramach prezentu obuwie sportowe do tańca.

W obecnej chwili w gminie Czarny Bór kończy się rekrutacja dzieci do projektu – wrześniowe zajęcia zostaną odrobione w październiku, natomiast w gminie Stare Bogaczowice rekrutacja jest już zamknięta a zajęcia już się odbywają od 11 wrzesnia.

Zajęcia w ramach projektu będą realizowane na świetlicy w Gminnym Centrum Edukacyjno-Społecznym w Starych Bogaczowicach, na świetlicy w Chwaliszowie oraz na świetlicach w Czarnym Borze dla grupy I  w przedziale wiekowym od 7 do 9 lat, grupy II w przedziale wiekowym od 10 lat do 12 i Witkowie dla grupy III w przedziale wiekowym od 13 lat do 15 lat.

Regulamin zajęć tanecznych:

Komentowanie jest wyłączone