Ogłoszenie o naborze do projektu

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu związanego z aktywizacją zawodową, wykorzystującego metodę zatrudnienia wspomaganego. Celem projektu jest przygotowanie osób z niepełnosprawnością do pracy m.in. w branży usług hotelarskich,  finansowo-ubezpieczeniowych oraz pokrewnych.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Szkolenia zawodowe – agent ubezpieczeniowo-finansowy, obsługa recepcji, profesjonalna obsługa klienta, podstawy e-marketingu, kurs języka obcego z ukierunkowaniem na branżę hotelarsko-turystyczną
  • 3 miesięczne staże zawodowe (Uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 910 zł./m-c)
  • Indywidualne wsparcie psychologa, trenera pracy i pośrednika pracy
  • Warsztaty doradztwa prawnego
  • 6 dniowe wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące (zapewniamy nocleg, wyżywienie)
  • Możliwość udziału w grupie wsparcia
  • Pośrednictwo w znalezieniu zatrudnienia oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia
  • Pomoc asystenta (tłumacz języka migowego, asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, itd.)
  • Zwrot kosztów dojazdu na ww. szkolenia, warsztaty, spotkania itd.

W projekcie mogą wziąć udział osoby niezatrudnione, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego (gł. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Wałbrzych – i okolice), a także mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego. Rekrutacja do pierwszej edycji projektu rozpocznie się w lutym br. (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na www.kson.pl) , jednak osoby chętne prosimy o przesłanie już dziś krótkiej informacji o sobie (wraz z danymi kontaktowymi) na adres: koordynator@kson.pl.

Projekt potrwa do lutego 2018r., przewiduje się, że w tym czasie zostanie zaktywizowanych co najmniej 128 osób z niepełnosprawnością, z czego min. 33 %  podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Wykorzystaj swoją szansę – weź udział w projekcie! Serdecznie zapraszamy!

Projekt: „Praca? Jestem nas TAK: aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami współfinansowany jest ze środków PFRON  w ramach 24 konkursu ofert.

Komentowanie jest wyłączone