Obchody Dnia Sołtysa

W przypadający 11 marca – Ogólnopolski Dzień Sołtysa, czyli gospodarza i opiekuna wsi. Osoby pracującej społecznie, przed którą stoją bardzo duże wymagania wójt gminy – Adam Górecki zaprosił do świetlicy w Grzędach sołtysów sześciu sołectw gminy oraz członków rad sołeckich na Gminne obchody tego Święta. W obchodach Dnia Sołtysa uczestniczył również Zespół Ludowy Grzędowianki. Zespół w rytm melodii zaśpiewał piosenkę o każdym sołtysie, treść zwrotek ułożyły dzieci ze świetlic. Dzieci z każdej świetlicy przygotowały również dla swoich sołtysów laurki z życzeniami, które zostały wręczone sołtysom podczas uroczystości. Wójt gminy wręczył listy gratulacyjne oraz upominki, podziękował za pracę społeczną i zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Galeria zdjęć

Komentowanie jest wyłączone