Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Zapisy w CK do dnia 13.04.2011

Kategorie wiekowe:
dzieci szkół podstawowych i przedszkola
młodzież gimnazjalna i szkół średnich
dorośli
Zgłoszenie akcesu uczestnictwa osobiście lub telefonicznie.
Zapisy chętnych do udziału w konkursie
prowadzone będą do dnia 13.04.2011, do godz. 15:00
w Centrum Kultury w Czarnym Borze
ul. Sportowa 44
58-379 Czarny Bór
tel/fax 748450419

Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 17.04.2011 (Niedziela Palmowa)
po mszy świętej około godziny 14:00 w Kościele Parafialnym
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze.

Regulamin dostępny na stronie
www.ck-czarnybor.pl
www.czarny-bor.bazagmin.pl

Organizatorem konkursu na prezentację Najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej jest Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich oraz Centrum Kultury w Czarnym Borze pod
Honorowym Patronatem Wójta gminy Czarny Bór

Regulamin konkursu na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

1. Organizatorzy konkursu:

Organizatorem konkursu na prezentację Najpiękniejszej Palmy Wielkanocnej jest Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich oraz Centrum Kultury w Czarnym Borze pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Czarny Bór

2. Celem konkursu jest:
Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
Stworzenie okazji do zaprezentowanie przez mieszkańców Gminy własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia;
Rozbudzanie inwencji twórczej;
Przekaz wartości i tradycji w rodzinie;
Integracja społeczności lokalnej.
3. Zadanie konkursowe

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. TECHNIKA WYKONANIA: materiały naturalne: np żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, krepa, wstążka, wydmuszki, bibuła itd.
Palmy oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych
I kategoria – dorośli
II kategoria – młodzież gimnazjalna i szkół średnich
III kategoria – dzieci ze szkół podstawowych i przedszkolne

4. Warunki udziału:
wykonanie palmy wielkanocnej;
wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie
5. Miejsce i termin zgłaszania i składanie prac:
Zgłaszanie akcesu uczestnictwa do dnia 13.04.2011 w siedzibie Centrum Kultury osobiście lub pod nr telefonu: 74/84 50 419 do godziny 15.00
Składanie prac : Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze w dniu 17 kwietnia w godzinach od 10.00 do 11.00
6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
Imię i nazwisko uczestnika, adres (praca indywidualna).
Nazwa placówki, adres, klasa, (praca indywidualna lub zespołowa).
Pełna nazwa stowarzyszenie, koła, adres (praca zespołowa).
7. Rozstrzygnięcie konkursu: 17.04.2011

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 17 kwietnia 2011r. ok. godz. 14.00 po Mszy Świętej. Dostarczenie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych indywidualnych uczestników oraz nazw placówek uczestniczących w konkursie na stronie internetowej Gminy i Centrum Kultury.

8. Ocena prac:
Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności:
– gotowe palmy wielkanocne,
– wykonane ze sztucznych gotowych materiałów i sztucznych elementów ozdobnych.
Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane i poddane selekcji przez Komisję składającą się z organizatorów.
Oceny prac dokona komisja w dniu 17.04.2011r. Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach.
Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.
9. Kryteria oceny prac.

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
zgodność z regulaminem konkursu,
pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
wielkość i bogactwo użytych materiałów,
samodzielność i estetykę wykonania pracy.
10. Nagrody:
W I kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.
W kategorii II i III przyznane zostaną bony i dyplomy.
Nagroda specjalna Wójta Gminy Czarny Bór jako Honorowego Patrona imprezy.
Dla pozostałych uczestników dyplom oraz upominek.
11. Kontakt:

Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 44, tel 74/84 50 419
Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich tel 604 055 166

Komentowanie jest wyłączone