Informacja z przebiegu XIII Konkursu Palm Wielkanocnych

17 kwietnia 2011 r., w Niedzielę Palmową, mieszkańcy gminy Czarny Bór podziwiać mogli palmy wielkanocne wykonane przez uczestników XIII Konkursu Palm Wielkanocnych.

Konkurs miał charakter otwarty. Palmy oceniane były w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria – dorośli

II kategoria – młodzież gimnazjalna i szkół średnich
III kategoria – dzieci szkół podstawowych i przedszkolnych.

Organizatorami konkursu byli: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Centrum Kultury w Czarnym Borze, Stowarzyszenie Górali Czarnoborskich. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Czarny Bór Pan Adam Górecki.
Do konkursu zgłoszono łącznie 24 palmy, wykonane przez
w kategorii dorośli
1. Elżbieta Preis, Zofia Mytych Czarny Bór
2. Stanisława Kurnyta, Janina Piksa Czarny Bór
3. Stefania Rusnarczyk Czarny Bór
4. Irena Rusnarczyk, Mieczysław Rusnarczyk Czarny Bór
5. Anna Janik, Joanna Janik Borówno
w kategorii młodzież gimnazjalna i szkół średnich
1. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czarnym Borze
2. Klasa I a Gimnazjum w Czarnym Borze
3. Klasa II b Gimnazjum w Czarnym Borze
4. Klasa III c Gimnazjum w Czarnym Borze
w kategorii dzieci szkół podstawowych i przedszkolnych:
1. Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci w Grzędach
2. Gminne Przedszkole Samorządowe „Melafirek” w Czarnym Borze
3. Klasa IV a Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze (opiekun Anna Janik)
4. Klasa V a Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze (opiekun Anna Janik)
5. Kasa VI a Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze (opiekun Anna Janik)
6. Krystian Adamczak – Czarny Bór
7. Paulina Wąsala, Sabina Nosal, Karolina Baraniec
8. Natalia Zasadna, Anna Kaczanowska, Donata Filip, Kamil Bzdyra, Piotr Leśniak – Czarny Bór, Grzędy
9. Agnieszka Tosti, Karolina Gazda, Natalia Kożuch – Czarny Bór
10. Karol Janik, Wojciech Janik – Borówno
11. Klasy od I do III Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze Opiekun Iwetta Bugaj
12. Dagmara Kowalkowska, Weronika Kawka, Marta Detyna – Czarny Bór
13. Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci w Czarnym Borze
14. Kamila Rakowska – Grzędy
15. Klasa IV Szkoła Podstawowa w Witkowie (opiekun Agnieszka Kramarczyk).
Komisja Konkursowa w składzie:
Katarzyna Hofman
Ewa Muras
Rozalia Myśliwiec
Danuta Węgłowska
Edward Bukowski

oceniała palmy według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu. W każdej kategorii wiekowej wyłoniono trzech zwycięzców, którzy zostali nagrodzeni talonami pieniężnymi.
Zwycięzcy konkursu
w kategorii dorośli
Irena Rusnarczyk, Mieczysław Rusnarczyk Czarny Bór
Stefania Rusnarczyk Czarny Bór
Elżbieta Preis, Zofia Mytych Czarny Bór
w kategorii młodzież gimnazjalna i szkół średnich
Klasa III c Gimnazjum w Czarnym Borze
Klasa I a Gimnazjum w Czarnym Borze
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Czarnym Borze
w kategorii dzieci szkół podstawowych i przedszkolnych:
Klasy od I do III Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze Opiekun Iwetta Bugaj
Gminne Przedszkole Samorządowe „Melafirek” w Czarnym Borze
Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci w Grzędach
Komisja przyznała również nagrodę Annie i Joannie Janik za wykonanie najwyższej palmy. Specjalna Nagroda Wójta Gminy Czarny Bór trafiła do rąk Anny Janik za zaangażowanie w kultywowaniu tradycji świątecznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkości.
Konkurs ten stał się tradycją w gminie Czarny Bór. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku znajdzie się równie dużo chętnych do zrobienia i zaprezentowania kolorowych i pięknych palm.

Komentowanie jest wyłączone