KARTKA WALENTYNKOWA

Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze ogłasza konkurs pn. 

„Kartka walentynkowa”

Regulamin:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 • 6-9 lat – szkoła podstawowa – nauczanie wczesnoszkolne
 • 10-12 lat – szkoła podstawowa – klasy IV-VI
 1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną

w dowolnej technice i wielkości. Prace mogą być również w technice przestrzennej i z dowolnych materiałów.

 1. Każdy z uczestników może przekazać po jednej pracy. Praca plastyczna winna być opisana: Imię, nazwisko, wiek, klasa.
 2. Prace należy składać w terminie 12-13 luty 2018 r.

w Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze

 1. Prace zgłoszone nie będą zwracane autorom.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 lutego 2018 r.

 w Bibliotece + Centrum Kultury.

 1. Nagrody rzeczowe będą przyznawane od I do III miejsca

w każdej kategorii. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród – wyróżnień.

 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w B+CK w Czarnym Borze.
 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

Komentowanie jest wyłączone