Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Kultury w Czarnym Borze

Dyrektor Centrum Kultury w Czarnym borze informuje, że w konkursie na stanowisko Głównego Księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze wpłynęły oferty 3 osób. Decyzją Komisji Konkursowej na w/w stanowisko wybrano Panią Barbarę Twardowską zam. Jaczków. Wybrana osoba posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy na tym stanowisku.

infor. o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego Centrum Kultury w Czarnym Borze

Komentowanie jest wyłączone