Świetlica w Grzędach zaprasza na zajęcia w MAJU 2013r.

KALENDARZ ZAJĘĆKULTURALNO – OŚWIATOWYCH – ŚWIETLICA W CZARNYM BORZE – FILIA W GRZĘDACH

MIESIĄC- MAJ 2013 R.

Data

Rodzaj zajęć

02.05

Rozmowa o patriotyzmie i symbolach narodowych 
z okazji Dnia Flagi Państwowej.
Rozbudzanie wyobraźni poprzez zagadki logiczne. Gimnastyka przy muzyce.

07.05

Układanie puzzli na czas. Gry planszowe. Kalambury dla dzieci. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.

08.05

Edukacyjne gry  telewizyjne i komputerowe.„Ruch to zdrowie” – gimnastyka. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

09.05

Wykonujemy ozdoby do naszej świetlicy. Ćwiczenia  koordynacji ruchowej – gra w piłkę.

10.05

Zajęcia plastyczne – lepienie z plasteliny swojego ulubionego zwierzątka. Zabawy ruchowe na powietrzu. Rozmowy indywidualne z dziećmi.

14.05

W świecie bajek. Rozmawiamy i malujemy sceny
z bajek. Recytacja wierszy i śpiewanie piosenek.

15.05

Gry sportowe i sprawnościowe. Konkurs wierszy
i piosenek o tematyce dowolnej.
Kącik pomocy szkolnej dla dzieci

16.05

Turniej warcabowy.Gry planszowe. „Krajobraz majowy” – rysunek farbami. „Każdy ma jakiś talent” – sztuka opowiadania o swoich zdolnościach.  

17.05

Przygotowujemy wiersze i piosenki o naszych mamach. Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne
i świadomość własnego potencjału. Kącik pomocy szkolnej.

21.05

Próba  przedstawienia z okazji Dnia Matki. Zabawy sportowe i sprawnościowe na boisku. Słuchamy relaksacyjnej muzyki i przelewamy na papier nasze fantazje z nią związane.

22.05

„Trening mózgu, czyli jak z właściciela mózgu stać się użytkownikiem?” – zagadki logiczne. Jaka jest moja samoocena? – pogadanka na temat poczucia własnej wartości.

23.05

Generalna próba przedstawienia z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Rozmawiamy o naszych sprawach
i problemach. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci

24.05

Uroczyste obchody Dnia Matki w świetlicy – recytacja wierszy, śpiew piosenek. 

28.05

Układanie puzzli na czas. Gry planszowe. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Kącik pomocy szkolnej.

29.05

. Zabawy ruchowe na powietrzu. Gry planszowe. Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.

31.05

Gry planszowe. Gra X-BOX. Prace z kolorowego papieru – orgiami. Indywidualne rozmowy
z wychowawcą.  Kącik pomocy szkolnej dla dzieci.

Na zajęcia zaprasza Instruktor-Wychowawca – Zofia Bernadyn

Komentowanie jest wyłączone