Podsumowanie VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Świat bez barier”

W dniach 12-14.05.2011 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu nastąpiło podsumowanie VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „Świat bez barier” pod hasłem PTAKOM PODOBNI DUCHEM W PRZESTWORZACH.

W tym roku na konkurs wpłynęło 279 prac plastycznych i 71 prac literackich.
Celem konkursu jest popularyzacja twórczości, rozbudzenie talentów, stworzenie warunków do publicznych kontaktów, umożliwienie twórcom nieprofesjonalnym, działającym w różnych środowiskach osób niepełnosprawnych konfrontacji własnych dokonań, poszukiwań artystycznych i literackich, wyszukiwanie twórców szczególnie uzdolnionych oraz promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
W dniu 13.05.2011 r. odbyła się wycieczka do Krzeszowa, gdzie Laureaci zwiedzali zespół opactwa cysterskiego, a popołudniu spędzali czas w Andrzejówce bawiąc się i piekąc wspólnie kiełbaski. W ostatnim dniu nastąpiło uroczyste wręczenie nagród.

Tekst: Marzena Prokopowicz-Sawicka

Komentowanie jest wyłączone