Oficjalne otwarcie świetlicy w Witkowie za nami.

W Witkowie, 21 grudnia, gościł Paweł Czyszczoń – dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Jego wizyta związana była z oddaniem do użytku świetlicy po gruntowym remoncie i z nowym wyposażeniem. W spotkaniu z podopiecznymi świetlicy uczestniczyli również Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – posłanka na Sejm RP, władze gminy oraz ks. Janusz Ospa – proboszcz Parafii w Witkowie. Dzieci przygotowały przedstawienie, a później zaproszeni gości przy głośnym dopingu wypróbowali zakupione urządzenia. Inwestycję udało się sfinansować z dwojakich źródeł: część środków pochodziła z realizowanego na terenie gminy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską oraz ze środków przeznaczonych z budżetu państwa na standaryzację świetlic.

Inwestycję udało się sfinansować z dwojakich źródeł: część środków pochodzi z realizowanego na terenie gminy projektu „Wyposażenie świetlic na terenie Gminy Czarny Bór” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wartość projektu – 43.126,25 zł – dofinansowanie 25.000,00 zł)   oraz ze środków przeznaczonych z Budżetu Państwa na standaryzację świetlic stającymi się jednocześnie placówkami wsparcia dziennego. Świetlice wiejskie to centra prowadzące działalność kulturalną, wychowawczą i edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej. Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego, działające na podstawie wcześniejszych przepisów z dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj.1 stycznia 2012 r. stały się placówkami wsparcia dziennego, w rozumieniu ustawy. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa powyżej zostały obowiązane dostosować organizację i standardy świadczonych usług w tych placówkach do wymagań określonych na podstawie przepisów wspomnianej ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia ich w życie, tj. do końca 2012 r.

Gmina Czarny Bór podjęła trud standaryzacji tych placówek i jako nieliczna na Dolnym Śląsku podpisała umowę z Wojewodą na dofinansowanie realizacji zadania własnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na kwotę 103 tys zł. Środki te zostały przekazane na remonty oraz doposażenie świetlic wiejskich działających na terenie gminy. Każda ze świetlic otrzymała dodatkowo komputery, komplety wypoczynkowe, gry komputerowe i do konsol, materiały do zajęć plastycznych, regały, kina domowe, wierze RTV i wiele innych akcesoriów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Jednocześnie Centrum Kultury przystąpiło do projektu „Wyposażenie świetlic na terenie Gminy Czarny Bór” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413. W ramach projektu każda ze świetlic została wyposażona w: konsolę Xbox wraz z grami, gry planszowe- 6 szt., telewizor LCD, grę zręcznościową „Piłkarzyki”. Ponadto do Świetlicy w Witkowie i Czarnym Borze zakupiono grę zręcznościową AIR HOCKEY. Stół do tenisa stołowego z akcesoriami zakupiono do świetlicy Jaczków i Borówno. Natomiast do Świetlic w Czarnym Borze, Witkowie, Jaczkowie i Grzędach zakupiono namioty (pawilony), które będą wykorzystywane przy organizacji imprez świetlicowych i zajęć plenerowych.

Doposażenie świetlic oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów ma na celu stworzenie dzieciom i młodzieży z terenu gminy Czarny Bór optymalnych warunków do nauki i rozrywki. Świetlice pełnią niezwykle istotną rolę w lokalnych społecznościach. Są one miejscami gdzie dzieci i młodzież mogą spędzać wolny czas, ale ich funkcjonowanie sprzyja także integracji międzypokoleniowej. Dlatego tak ważne jest wykreowanie możliwie najdogodniejszych warunków, które ułatwią podopiecznym świetlic dostęp do pomocy naukowych i nowoczesnego sprzętu informatycznego i elektronicznego. Bez wątpienia korzystanie ze sprzętu będzie dla nich ogromną frajdą, co można było zaobserwować podczas oficjalnego otwarcia placówki.

                                                                                                                                                                Galeriazdjęć:http://www.czarny-bor.pl/235/Oficjalne_otwarcie_swietlicy_w_Witkowie/

Komentowanie jest wyłączone