CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE W TOP 5 RADIA WROCŁAW

Centrum Kultury w Czarnym Borze w TOP 5 Radia Wrocław

 

Centrum Kultury w Czarnym Borze – jako jedyny ośrodek kultury z terenu

Powiatu  Wałbrzyskiego – znalazło się w ścisłym gronie TOP 5 najlepszych placówek kulturalnych Dolnego Śląska. Działalność czarnoborskiego Centrum Kultury została doceniona przez Radio Wrocław zarówno ze względu na wyjątkową
i nowoczesną infrastrukturę jak również  szeroką aktywność kulturalną i społeczną.

W ramach czarnoborskiego Centrum działa Uniwersytet III Wieku, dziecięcy
i młodzieżowy teatr, swoją siedzibę mają tu stowarzyszenia, kluby oraz zespoły artystyczne. Centrum jest również organizatorem wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, które na stałe wpisały się w kalendarz ważnych, cyklicznych imprez w regionie.

  Tylko w tym roku placówka wystąpiła z wnioskiem i uzyskała dofinansowanie do wielu ciekawych projektów w tym m in. naukowego pikniku z okazji Dnia Dziecka (projekt dofinansowany ze środków Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu), projektu rewitalizacji miejsc stanowiących dziedzictwo kulturowe Czarnego Boru (projekt dofinansowany ze środków „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. )

Centrum przystąpiło także jako partner do projektu „Mam pracę” (dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020).

Ponadto Biblioteka+Centrum Kultury, jako wzorcowa placówka kulturalno-biblioteczna jest często miejscem studyjnych wizyt bibliotekarzy z całej Polski
i nie tylko. Jedna z takich wizyt odbędzie się już 27 maja, a uczestniczyć w niej będzie grupa 50 bibliotekarzy z Czeskiej Republiki. Czescy bibliotekarze na Dolnym Śląsku odwiedzą tylko czarnoborską placówkę oraz Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

TOP 5 Radia Wrocław ma formę plebiscytu  więc to od okolicznych mieszkańców i sympatyków czarnoborskiej instytucji kultury będzie zależeć zwycięstwo w rankingu. 

Dlatego już dziś zachęcamy od oddania głosu na Centrum Kultury w Czarnym Borze. Głosy można oddawać codziennie na stronie:

 https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/86979/TOP5-dolnoslaskich-domow-kultury-GLOSOWANIE-1?fbclid=IwAR30jEzVC45vdtJqEatCXbobNKISXlLuAglXY0wndXxSO_OZa4ZzZYPWR-A
Rywalizacja trwa do 1 czerwca 2019 r. do godz. 15.30

Komentowanie jest wyłączone