Świetlica w Jaczkowie zaprasza na listopadowe zajęcia

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO-OŚWIATOWYCH ORGANIZOWANYCH
W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JACZKOWIE W LISTOPADZIE 2011 ROKU

Data

Rodzaj zajęć

2.11.2011

Tenis stołowy,:gry stolikowe; pomoc w odrabianiu zadań domowych

3.11.2011

Zajęcia indywidualne – odrabianie zadań domowych; tenis stołowy; kolorowanie obrazków

4.11.2011

Gry i zabawy stolikowe; gry i zabawy ortograficzne; zajęcia dla maturzystów – pomoc w przygotowywaniu konspektów prac maturalnych

5.11.2011

Wesołe gotowanie; gry i zabawy matematyczne

8.11.2011

Zajęcia indywidualne; gry stolikowe; zabawy zręcznościowe

9.11.2011

Zajęcia indywidualne rozwijające zainteresowania uczestników zajęć; tenis stołowy; pomoc w odrabianiu zadań domowych

10.11.2011

Zajęcia dla maturzystów – przygotowywanie do matury z historii; przygotowywanie gazetki z okazji Święta Niepodległości

12.11.2011

Wesołe gotowanie; gry i zabawy stolikowe

15.11.2011

Gra w „Podróż po Europie”; tenis stołowy; pomoc w odrabianiu zadań domowych

16.11.2011

Planowanie wieczoru wróżb andrzejkowych – przydział obowiązków i zadań; kolorowanie obrazków; tenis stołowy

17.11.2011

Gry tematyczne – „państwa – miasta” kalambury geograficzne; wykonywanie prac plastycznych

18.11.2011

Grupowe wykonywanie jesiennych obrazów na arkuszach szarego papieru , gry i zabawy ortograficzne; tenis stołowy

19.11.2011

Zajęcia indywidualne – pomoc w przygotowaniu do matury z języka polskiego; gry i zabawy stolikowe

22.11.2011

Wykonywanie prac na podstawie gazet: ”Mały Artysta”, „Hobby” ;

23.11.2011

Wesołe gotowanie; gry i zabawy matematyczne;pomoc w odrabianiu zadań domowych

24.11.2011

 Gry „Eurobiznes”, „Twister”; gry typu pamięć; tenis stołowy

25.11.2011

Przygotowywanie dekoracji do wieczoru andrzejkowego

26.11.2011

Przygotowywanie dekoracji i strojów na wieczór wróżb Andrzejkowych

29.11.2011

Zajęcia indywidualne; gry i zabawy zręcznościowe na świeżym powietrzu

30.11.2011

Wieczór wróżb andrzejkowych

Komentowanie jest wyłączone