INFORMACJA O WYBORZE OFERTY – Budowa boiska w Czarnym Borze

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) uprzejmie informuję ,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa boiska w Czarnym Borze”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę…

Relacja z I WAKACYJNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W CZARNYM BORZE

22 lipca 2011 r. odbył się I WAKACYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z CZARNEGO BORU. Po zapisach, trwających do 19 lipca 2011 r., wszystkich chcących uczestniczyć w zawodach podzielono na dwie grupy. Rozgrywki toczyły się na zasadach „każdy z każdym” w swojej kategorii wiekowej. Po zaciętej walce,…

Relacja z I WAKACYJNEGO TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W CZARNYM BORZE

W ramach letnich zajęć organizowanych przez Centrum Kultury w Czarnym Borze15 lipca 2011 roku na hali sportowej odbył się I WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CZARNEGO BORU. W zawodach uczestniczyło łącznie 80 uczestników, którzy po zapisach trwajacych do 12 lipca 2011 r. zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe –…