8 maja 2011r. na obiektach sportowych w Czarnym Borze odbędą się Eliminacje Strefowe Turnieju Piłki Nożnej „PIŁKARSKA KADRA CZEKA” dziewcząt.

Powiat Wałbrzych reprezentować będą drużyny: GIMNAZJUM nr 1 w Boguszowie oraz GIMNAZJUM w Czarnym Borze.

REGULAMIN
ELIMINACJE STREFOWE „Piłkarska Kadra Czeka 2011” – dziewcząt

Turniej sponsorowany ze środków:
-Zarządu Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie

ORGANIZATORZY:
Powiatowe Zrzeszenie LZS „ZIEMIA WAŁBRZYSKA” w Wałbrzychu,
Urząd Gminy w Czarnym Borze,
ULKS „LESK” w Czarnym Borze,
Gimnazjum w Czarnym Borze
CELE:
1. Wyłonienie najlepszych drużyn piłki nożnej w powiecie
2. Upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci w okresie letnim wśród mieszkańców wsi i miasteczek
3. Klasyfikacja powiatów i gmin do ogólnej punktacji Igrzysk
4. Promocja piłki nożnej

TERMIN: 8 maja 2011 r. (niedziela) o godz. 10 00

MIEJSCE: stadion sportowy w Czarnym Borze

ZGŁOSZENIA:
można nadsyłać do 2 maja 2011r. na adres Gimnazjum w Czarnym Borze, 58-379 Czarny Bór, ul. Sportowa 44 , Tel (fax) 074 8450579, KOM. 603197716

PRAWO UDZIAŁU:
zespoły będące członkami Zrzeszenia LZS
zawodnicy urodzeni w 1996-97 roku według załączonego regulaminu
w eliminacjach powiatowych grają zawodnicy z poszczególnych gmin
do eliminacji strefowych zakwalifikują się drużyny, które zajęły I i II miejsce
NAGRODY: za zajęcie I, II i III miejsca – statuetki, dyplomy – dla wszystkich drużyn

SYSTEM ROZGRYWEK
w rozgrywkach zespoły grają „każdy z każdym” 2 X 15 minut
dozwolona wymiana 4 zawodników (w tym bramkarza)
organizatorzy zastrzegają prawo do zmiany regulaminu
FINANSOWANIE: Koszty uczestnictwa pokrywają jednostki delegujące swoich reprezentantów.

UCZESTNICTWO
W turnieju biorą udział 11-sto osobowe drużyny plus 4 rezerwowych. Drużyny muszą startować w jednolitych strojach. Czas trwania oraz system rozgrywek – organizatorzy określają po otrzymaniu zgłoszeń.

Postanowienia końcowe:
Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
Uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.
Uczestnicy powinni posiadać dowód tożsamości.
Członkowie LZS są ubezpieczeni NW a organizatorzy od OC i NW zbiorowym ubezpieczeniem Rady Głównej Zrzeszenia LZS – PZU S.A.
Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną

Tel. kont. 074 8450579

Organizatorzy

Komentowanie jest wyłączone